İnsan neslinin gün geçtikçe artması, teknolojinin ilerlemesi, ülkeler arası ticaretin de gelişmesine neden olmuştur. İhtiyaçların giderilmesi amacıyla uluslararası ithalat ve ihracat önem kazanmış; kara yolu, hava yolu ve deniz yolu taşımacılığı ticaretin önemli bir parçası haline gelmiştir. İthalat, ihracat rakamlarının yükselmesi uluslararası taşımacılığı da arttırmaktadır. Gürcistan parsiyel taşımacılık; başkenti Tiflis ile İstanbul arası 1.764 km olduğundan genellikle kara taşımacılığı tercih edilerek yapılmaktadır. Tüketim malları ithalatının oldukça büyük bir kısmını Türkiye’den yapan Gürcistan, oldukça yoğun alışveriş trafiğinin yaşandığı bir bölge haline gelmiştir. Gürcistan parsiyel nakliye, ürünlerin niteliğine göre değişik özelliklere sahip ve son model araçlarla yapılmaktadır. Pek çok ürün çeşidi ithal edildiğinden,  Gürcistan kara yolu taşımacılığı için bazen frigofrik araçlar, bazen TIR’lar ve bazen de lowbed araçlar kullanılmaktadır. Ürünün niteliğine göre bazen pek çok ayrı yük taşınmakta, bazen de komple bir çeşit yük nakliyesi gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle yükleme süreleri değişiklik gösterebilmektedir.

Gürcistan Nakliye Ve Lojistik Nasıl Gerçekleşir?

Gürcistan komple taşımacılık, ağırlıklı olarak başkent Tiflis’e gerçekleşmektedir. Nakliye ve Lojistik; parsiyel, komple, proje ve ağır nakliye hizmetlerini kapsamaktadır. Araçların tümü C2 belgesine sahip olduğu gibi herhangi bir kazaya karşı CMR nakliye sigortası da yapılmaktadır. Teknolojiye uygun nakil araçlarının kullanıldığı teslimatlarda, taşınan mallar hasar görmeksizin varış noktasına ulaştırılmaktadır. Taşınan ticari mala göre uygun araç tespiti yapılmakta ve uygun koşullar sağlanmaktadır.

Gürcistan karayolu parsiyel taşımacılığı, malların depoya teslimiyle başlar. Listelenen ürünler, niteliklerine uygun araçlara yüklenirler. Gümrük işlemleri tamamlanan evraklarla birlikte, mallar teslim edilmek üzere yola çıkar. Belirlenen güzergah takip edilerek gümrük girişi yapılır ve evraklar gümrüğe ibraz edilir. Gümrük işlemleri de tamamlanan navlun artık teslime hazırdır. Çeki listesi, fatura, sağlık sertifikası ve menşe şahadetnamesi bulunması gereken evraklar arasındadır. Malın cinsi ve yol şartlarına göre İstanbul’dan Tiflis’e teslim edilmesi süresi 3 gün ile 7 gün arasında değişmektedir. Bu süreler sözleşme imzalanması ile teslim edilmesi arasındaki aşamaları içermektedir. Hava şartları, gümrük işlemleri ve güzergahtaki aksamalar bu süreyi etkilemektedir.